Computerized Numerical Control Finland Oy Ltd

Kiwa esitteli uutuuksia Japanissa JIMTOF messuilla

 

 

Japanilainen työstökonevalmistaja Kiwa Machinery Co. Ltd. esitteli uutuuskoneitaan Japanissa JIMTOF messuilla. Uutuuksina esiteltiin Kiwa KH-4500 vaakakarainen suurnopeustyöstökeskus sekä Kiwa Triple H40 5-akselinen työstökeskus.

 

Kiwa KH-4500 kone on saatavilla kolmella eri palettikoolla, 2,6 tai 8 palettisena. Vakiona koneessa on 400x400 palettikoon paletit, mutta lisävarusteena palettikoko on päivitettävissä 500x500 kokoon. Ulkoisilta mitoiltaan kone on erittäin kompaktin kokoinen. Liikealueet koneessa ovat X640mm, Y610mm, Z 680mm. Pyöröpöytä on oma täydellinen akselinsa. Suurin pöydälle asetettava kappale voi olla halkaisijaltaan 750mm ja korkeudeltaan 1000mm. Suurin sallittu työkappaleen paino paletilla on 500kg.

Pikaliikeet ja syöttöliikkeet Kiwassa on viety nopeuden osalta omille luvuilleen. X/Y/Z akseleilla pikaliike on 74m/min ja kiihtyvyys 1G, mikä onkin erittäin tärkeä asia, koska jos pikaliikenopeuteen ei päästä heti, niin pienessä koneessa ei koskaan saavuteta maksimi pikaliikenopeutta. Syöttöliikkeen suurin nopeus X/Y/Z akseleilla on 30m/min, joka on suunnilleen sama kuin perinteisessä nopealiikkeisessä pystykeskuksessa pikaliike!

Pyöröpöytä on oma täydellinen akselinsa. Se on rakennettu siten, että se on välyksetön. Tämä mahdollistaa todella hyvän paikoitustarkkuuden ja erittäin nopean indeksoinnin. Suurin pyörintänopeus pyöröpöydälle on 66 kierrosta minuutissa. Työkalun vaihtoaika työkalusta toiseen on vain 0,9s ja lastusta lastuunkin vain 2,8 sekuntia.

Vakiovarusteina koneesta löytyy vielä jäähdytetyt kuularuuvit kaikilta kolmelta akselilta. Kaikilla kolmella akselilla käytetään lineaarirullajohteita, jolla saavutetaan suuri pikaliikenopeus ja erittäin hyvä tukevuus.  

Lisävarusteena KH4500 koneeseen on saatavilla vielä erillinen Y-akselin jäähdytysjärjestelmä, jolla estetään Y-akselin servomoottorin lämmön siirtyminen Y-akselille, ja näinollen vältetään lämpötilasta johtuvat mittamuutokset.

Läpikaran jäähdytys on saatavilla jopa 150 bar tehoisena. Messuilla Kiwa esittelikin erilaisia työstökappaleita ja läpikaran jäähdytyksen paineen vaikutusta koneistettavan pinnan laatuun. 150 bar paineella saavutettiin huomattavasti parempi pinnanlaatu kuin esimerkiksi yleisesti käytössä oleva 20 bar paineella. Katso kuva alla.

CNC-ohjauksena koneessa on vakiona Fanuc 32i. Suurnopeustyöstöön on saatavilla Fanuc 31i cnc-ohjaus.

Työkalukarana Kiwa KH4500 koneessa on kaksoiskontaktikara BT-40 kokoisena.

Kiwan vaakakaraiset koneet poikkeavat monien muiden valmistajien koneista siten, että ne ovat suunniteltu siten, että sekä työkalun vaihtaja että palettiasemat ovat laajennettavissa jälkeenpäin. Tämä mahdollistaa sen, että aluksi kone voidaan ostaa esimerkiksi kaksipalettisena, ja jos tarvetta ilmenee myöhemmin on se laajennettavissa 6 palettiseksi. Samoin työkalumakasiinia voidaan päivittää myöhemmin suuremmaksi.

 Kuvassa esimerkkikappale jossa sama työkappale on koneistettu käyttäen sekä 70bar että 150 bar läpikaran jäähdytystä.

Materiaali Titaani ( Ti6AL-4V), 70 bar paineella pinnan karheudeksi koneistuksen jälkeen on mitattu 4,6 ja sama koneistus käyttäen 150 bar painetta, pinnankarheus on vain 1,6.

 

KIWA TRiPLE40 5-akselinen työstökeskus

 

 Triple H40 on täysiverinen 5-akselinen vaakakeskus, jossa kara on vaakakaraisena, ja C ja B akselien liikkeet on toteutettu käyttäen todella laadukasta Tsudakoman pyöröpöytää. Koneen liikealueet X500mm/Y500mm/Z400mm. Karan kierrokset joko 6000rpm tai 12 000rpm. Työkalumakasiini on vakiona 20 paikkainen mutta lisävarusteena on saatavilla jopa 80 paikkainen makasiini. 20 paikkainen makasiini on sijoitettu karan yläpuolelle. Isommat makasiinit on toteutettu ketjulla ja sijoitettu koneen vasemmalle sivulle. Työkalukartiona käytetään BT40 tai CAT 40 kartiota. CNC.ohjaus koneessa on Fanucin 0iMF.